D:\ Pub \ Інформаційні системи та технології \ Лабораторна робота 1.doc

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Даний запис означає, що файл з ім'ям Лабораторна робота 1.doc розташований на диску D: в папці Pub,потім в папціІнформаційні системи та технології.

Для швидкого пошуку файлів використовуєтьсямаска (шаблон) імені,для створення якої використовуються символи «*» і «?».

*- позначає будь-яку кількість символів в імені або розширенні.

?– один довільний символ в імені або розширенні.

Приклад:

*.doc – усі файли створені у текстовому редакторі MS Word;

???.xls – усі файли, ім’я яких не перевищує трьох символів створені у середовищі табличного процесору MS Excel;

*туризм*.* – усі файли, в імені яких зустрічається слово «туризм».

Для одночасної роботи з декількома об’єктами використовують групування. Щоб згрупувати не суміжні об’єкти, використовують клавішуі Сtrl, щоб виділити об’єкти від першого до заданого, достатньо клацнути мишею на першому та останньому у режимі натиснутої клавіші Shift.

Розглянемо три важливі комбінації клавіш, які можна використовувати в різних програмах:

Сtrl + Х — вирізати (забрати) вибрані об’єкти в буфер обміну;

Сtrl + С — копіювати вибрані об’єкти в буфер обміну;

Сtrl + V — вставляти вміст буфера у потрібне місце.

Створення папок – розкрити папку, у якій буде створена нова папка-м.Файл – Создать – Папка – ввести ім’я папки – Enter.

Створення файлів– м. Файл – Создать – обрати тип файлу.

Перегляд, редагування файлів-документів – подвійне клацання на символі файла, при цьому завантажується обрана програма й у ній автоматично відчиняється файл.

Перейменування об’єктів– м. Файл – Переименовать, команда Переименовать контекстного меню, подвійне клацання на імені об’єкта.

Копіювання, переміщення об’єктів.

- за допомогою буфера обміну: розкрити вихідну папку, виконати команду Копировать або Вырезать, розкрити цільову папку, виконати команду Вставить.

- за допомогою лівої кнопки миші.

Для копіювання потрібно виділити файли, які треба скопіювати, встановити покажчик миші на будь-якому з виділених об’єктів, натиснути клавішу CTRL, утримуючи її, натиснути ліву кнопку миші, перетягти об’єкти до символу цільової папки у дереві папок робочого столу.

Переміщення виконується по аналогії з операцією копіювання при натиснутій клавіші ALT.

- Якщо об’єкти потрібно скопіювати з одного диска на інший, то клавішу CTRL можна не натискати.

- При переміщенні об’єктів з однієї папки магнітного диска у іншу папку цього ж диску клавішу ALT можна не натискати.

За допомогою правої кнопки миші. Для копіювання потрібно виділити вихідні файли, встановити покажчик миші на будь-якому із виділених об’єктів, натиснути праву кнопку миші, утримуючи її, перетягнути об’єкти до символу цільової папки в дереві папок робочого столу, у меню, що з’явиться, вибрати команду Переместить, Копировать.Знищення об’єктів–м. Файл – Удалить, команда Удалить контекстного меню, інструмент Удалить або клавіша Delete.

Усі знищені об’єкти в стандартному випадку переміщуються в папку Корзина, що знаходиться в папці Рабочий стол.

Система дозволяє відновити помилково знищені об’єкти. Для цього потрібно розчинити папку Корзина, виділити об’єкти, м. Файл – Восстановить або команду Восстановить контекстного меню. Для остаточного знищення об’єктів із Корзины потрібно виділити об’єкти, виконати команду Удалить. Щоб знищити увесь вміст папки Корзина – м. Файл – Очистить корзину.

3.4 Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю «програмне забезпечення».

2. Назвіть види програмного забезпечення і дайте їхню коротку характеристику.

3. Що таке «операційна система»? Назвіть її основні функції.

4. Які типи вікон операційної системи Windows ви знаєте?

5. Дайте визначення поняттям «файл», «папка», «ярлик».

6. На що вказує розширення файлу?

7. Як і для чого використовується маска імені файлу? Наведіть приклади.

8. Як здійснити угрупування суміжних та несуміжних об’єктів?

9. Які файлові операції ви знаєте?

10.Назвіть способи створення, копіювання, переміщення та видалення об’єктів м Windows.

Практичні завдання

1. На диску D: в папці Pub створіть папку «Інформаційні системи та технології».

2. Знайти всі файли, що створені у середовищі текстового редактора Word, перших три файли згрупувати та скопіювати у папку «Інформаційні системи та технології».

3. Зробити «screen shot», зберегти зображення у графічному редакторі Paint.

4. Вирізати зображення відкритої папки «Інформаційні системи та технології» з її вмістом.

5. Завантажити текстовий редактор WordPad і вставити зображення, що було отримано у попередньому завданні.

6. Зберегти файл, створений у графічному редакторі Paint, з ім’ям «Робочий стол», а файл, створений у текстовому редакторі WordPad, з ім’ям «Вміст папки».

7. Упорядкувати файли з папки «Інформаційні системи та технології» за типом.

8. На робочому столі створити ярлик папки «Інформаційні системи та технології».

9. Видалити папку «Інформаційні системи та технології».

10. Відновити папку.


3954308804559772.html
3954354534344731.html

3954308804559772.html
3954354534344731.html
    PR.RU™