С.Г. Міщенко.

№ п/п Група Староста Зам. старости Профорг Фізорг Навчальний сектор Соціально побутовий Культмасовий сектор Редакційна колегія Інформаційний сектор Куратор
1. ВД – 201 Даценко В. І. Міщенко М. Т. Когут В.В. Маслянчук О. Ю. Щіпелєв І. І. Сивопляс Р.Ю. Дудник О. А. Юр’єв А.С. Ачкасов Р.С. Насальський В.А.
Аполєнов А.О.
2. ВД – 301 Кудін Є. С. Куц Є. Є. Тєрєхов К. О. Іванов М.Г. Єфименко А. О. Янихбаш В.В. Стогній С.С. Худобін К.О. Партола О.С. Давидов О.М.
Мерзляков Д. О
3. ВД – 302 Османов М. А. Сосін С.Р. Сафарян В. Г. Колосов В. В. Чупін С. Б. Заріков М.М. Сосін С С. Старченко І. О. Османов М.А. Трофімова Н.Б.
Сосін С.Р.
4. ВД – 401 Чернишков Д. О. Лук’янов П.О. Світличний І.В. Золотько О.С. Усачов Я.І. Петюх І.А. Алиєв Р.К. Лизак Р.В. Бесєдін О. С. Черненко О.І.
Водотика В.М.
5. ВД – 402 Бугара І. І. Андрющенко Я. О. Колісник Є.В. Рогозін Р.В. Коваль В. І. Луценко В. В. Ульянич В. Г. Волошин Р.Є. Бугара І. І. Ролінський І.Г.
Рогозін Р.С.
6. ТОМ – 401 Аракєлян Т. Ш. Скубак Т. С. Івахненко Е.С. Євдошенко М. В. Шнайдер В.В. Цеілер Ю.О. Мащенко Я.В. Халіна Т.О. Кливецький Є.О. Омелькіна Т.І.
Дуб Ю. В.
7. ТЗТ – 201 Бондаренко В. В. Гриценко І. М. Давидов С.П. Іващенко М. А. Пономаренко С.О. Бажанов Р.С. Бєрлізєв К. Д. Жагло А.В. Гребенніков Є.О. Печенізька Т.В.
Койдан Д.О.
8. ТЗО – 201 Волошко І.В. Руденькій В.С. Руденькій В.С. Бондарев Д.В. Данилович І. О. Степанов Д.А. Афоничкин В.О. Полотебнов С.В. Божко А.В Шелкова Т.І.
Мороз К.С.
9. ТЗТ – 301 Редькiн О. В. Лобанов Д. Ю. Чорний Д. I. Удовіков І. С. Жовнер К. О. Прохоров А. Ю. Єгоров Р. В. Мартиненко I.В Проскурдін М.О. Косолапов А.С.
Москаленко Д. О.
10. ТЗО – 301 Перепелиця А.Г. Ріпка Є. А. Абзалов Р.Б. Понеделко Р. С. Маковецький Д.А. Моренець Д.А. Жеребець Д. В. Понеделко Р.С. Вербивський В.І. Савченко О.С.
Панов Д.І.
11. ТЗТ – 401 Третьяков А.Г. Завістнов В.В. Новіченко Д.С. Отт П.А. Нарожний Д.М. Пустовіт А.С. Черкашин О.С. Мізякін Є.Є. Салащенко В.В. Обченко О.М.
Домніч Д.В.
12. ТЗО – 401 Куліш Д.М. Рябець Д.О. Чередніченко Б.О. Мирошниченко С.В. Штельма А.С. Приймак В.С Підгайний С. С. Гірш В.О. Тарасенко Д.С. Кадигроб В.С.
Шевченко А. Б.3953567548880628.html
3953605127482581.html

3953567548880628.html
3953605127482581.html
    PR.RU™